Hạt nêm thịt cốt lếch & sườn non

Hạt nêm thịt cốt lếch & sườn non

Giá: Liên hệ

Tên thành phần
Số lượng
Đơn vị tính
Đơn giá
Thành tiền
  Hạt nêm thịt cốt lếch & sườn non 2.000gr
  Hạt nêm thịt cốt lếch & sườn non 10.000gr
  Hạt nêm thịt cốt lếch & sườn non 5.000gr
  Hạt nêm thịt cốt lếch & sườn non 920gr
  Hạt nêm thịt cốt lếch & sườn non 420gr
  Hạt nêm thịt cốt lếch & sườn non 220gr
  Hạt nêm thịt cốt lếch & sườn non 70gr

Đặt mua sản phẩm


Chi tiết sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại