Hạt nêm gà và nấm đông cô 70gr

Hạt nêm gà và nấm đông cô 70gr

Hạt nêm gà và nấm đông cô 70gr

Hạt nêm gà và nấm đông cô 70gr

Thùng Hạt nêm gà và nấm đông cô Nutricook

Thùng Hạt nêm gà và nấm đông cô Nutricook

Giá: Liên hệ

Tên thành phần
Số lượng
Đơn vị tính
Đơn giá
Thành tiền
  Thùng Hạt nêm gà và nấm đông cô 10kg (2 gói)
  Thùng Hạt nêm gà và nấm đông cô 05kg (4 gói)

Đặt mua sản phẩm


Chi tiết sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại